Privacy Statement LAURA

Privacy statement

Uw privacy

De Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA, verder genoemd als LAURA, is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop LAURA persoonsgegevens verwerkt van de deelnemers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt LAURA zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA, Postbus 723, 2400AS Alphen aan den Rijn. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de LAURA uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

  • Op het moment dat u zich via de website inschrijft om deel te nemen aan onze fietsvierdaagse.
  • Op het moment dat u voor de start via het inschrijfformulier aangeeft wenst deel te nemen aan onze fietsvierdaagse.
  • Op het moment dat u via onze website aangeeft een nieuwsbrief te willen ontvangen.
  • Om u of uw contactpersoon telefonisch te benaderen bij een calamiteit.
  • Om u als deelnemer rechtstreeks op de hoogte te houden van de laatste informatie over onze fietsvierdaagse. Dit kan gebeuren via de nieuwsbrief of direct mail.

E-mail

De LAURA heeft  een eigen nieuwsbrief. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief via de afmeldlink.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over de LAURA, dan kunt u dit kenbaar maken door ons een e-mail te sturen via privacy@laura-alphen.nl onder vermelding van WBP.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

LAURA laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Cookies
De LAURA website maakt gebruik van Google Analytics-cookies en heeft hiervoor een overeenkomst met Google afgesloten, dat deze gegevens niet gedeeld mogen worden.

Social Media.

LAURA gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. LAURA volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant LAURA zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. LAURA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, LAURA (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. LAURA is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met LAURA via info@laura-alphen.nl

Websites van LAURA en andere websites

Op de websites van LAURA treft u een aantal links aan naar andere websites. De LAURA kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA, t.a.v. Privacy afdeling, Postbus 723, 2400AS Alphen aan den Rijn. Of e-mail: privacy@laura-alphen.nl.

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Stuur dan even een bericht naar info@laura-alphen.nl

Wijzigingen

De LAURA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de LAURA een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop LAURA uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website in nieuwsbrieven of in de Direct mail.

Alphen aan den Rijn, 5 mei 2018