LAURA Historie

 • Historie

  Het was 1947 en de heer Gastelaar uit Alphen aan den Rijn had na het deelnemen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse een onbevredigend gevoel. Lopen was natuurlijk leuk, moet de Alphenaar gedacht hebben, maar fietsen is nog veel leuker. In de trein van Nijmegen naar Alphen vatte Gastelaar het plan om in zijn woonplaats ook een vierdaagse te organiseren, maar dan op de fiets. Dat zelfde jaar startte hij samen met de heer Knaapen en andere vrijwilligers de LAURA.

  Op 1, 2, 3 en 4 juli 1948 werd de eerste fietsvierdaagse gehouden. Hieraan deden ongeveer 400 deelnemers mee. De eerste LAURA kende de afstanden van 95, 115, 125 en 130 km. Deze tochten werden verreden op fietsen die nu onze bewondering zouden afdwingen.Indrukwekkend is ook de wijze van beschrijving van de ritten in dat eerste jaar, terwijl er ook nog “omgevings-informatie” werd gegeven.

  In november 1948 werd door de heren B.J.F.I. Knaapen en H.E.A. Gastelaar (respectievelijk bankier en ex-referendaris) met het storten van een vermogen van 25 Nederlandse Guldens bij Jonkheer G.J. Stoop (notaris ter standplaats gemeente Alphen aan den Rijn) de “Stichting Alphense Rijwielvierdaagse” in het leven geroepen. Ook genoemd LAURA. Hiermee was de stichting, die sedert 1948 officieus bestond, officieel een feit.

  De LAURA, met het toen uit 19 leden bestaand bestuur, werd boven verwachting de eerste rijwielvierdaagse-organisatie in Nederland. Wat dat betreft beheert het huidige bestuur een historisch erfgoed.

  Het doel van de stichting was en is het bevorderen van het rijwieltoerisme in het algemeen en in de gemeente Alphen aan den Rijn in het bijzonder. In de loop der jaren zijn er veranderingen in de afstanden doorgevoerd. Eén van de wijzigingen werd ingevoerd tijdens de 40e LAURA en betrof de 60 kilometerafstand. Dat deze wijziging een schot in de roos is geweest is wel gebleken uit het aantal deelnemers aan deze afstand, namelijk ruim 600!

  Tijdens de 56e LAURA is ook de 40 kilometerafstand toegevoegd. Dit vooral om diegene waarvoor de overige afstanden teveel was geworden of geen tijd hadden een gehele dag vrij te maken de gelegenheid te bieden om te fietsen.

  Op dit moment kan er gekozen worden uit 40, 60 en 100 km en op de woensdag middag tijdens de LAURA is er, bij goed weer, zelfs een kinderfietstocht van ongeveer 20 km. Aan deze rit kunnen vooral de kleine kinderen tot 16 jaar, onder begeleiding van een ouder iemand hun hart ophalen.

  Overnachten

  Nog niet eens zo lang geleden boden ingezetenen uit Alphen aan den Rijn de deelnemers van buiten onderdak aan in hun woning en had het LAURA-bestuur een eigen kampeerterrein met beheerder. Nu komen en gaan er veel deelnemers met hun fiets op de bagagedrager van de auto en is het gastvrije onderdak niet meer nodig. Voor diegenen van buiten, die toch gedurende de fietsvierdaagse in Alphen aan den Rijn willen blijven, hebben enthousiaste leden van de plaatselijke Omnivereniging Avanti een kampeerterrein ingericht, zij beheren deze ook. Daarnaast heeft Avifauna een aantrekkelijk fietsarrangement. Jaarlijks maken enige tientallen deelnemers gebruik van deze mogelijkheid.

  Organisatie en Veiligheid

  In de loop van de jaren is ook de LAURA-organisatie professioneler geworden, hetgeen onder andere blijkt uit een betere en snellere inschrijvingsmethode, een meer eigentijdse brochure en ander reclamemateriaal. Ook wordt getracht het bedrijfsleven meer te interesseren voor de LAURA. Zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke karakter ervan, namelijk dat van een ongedwongen gezelligheid! De organisatoren van de fietsvierdaagse zorgen ook tijdens de ritten voor de veiligheid van de deelnemers. Bij de start en finish is tijdens de LAURA een EHBO trommel aanwezig, .

  Tijdens de dagvierdaagse is er een reparatiewagen ter beschikking gesteld door “Gek van Fietsen” welke al jaren bemand wordt door Wim van der Helm en Dick Schrama. De LAURA kan gelukkig rekenen op een groot aantal vrijwilligers voor de uitdeel- en controleposten onderweg.

  Avond LAURA

  Al deze faciliteiten gelden natuurlijk ook voor de populaire Avond-LAURA, die in 2013 al voor de 44ste keer werd verreden. Deze vierdaagse, over een afstand van ±30 km is uitgezet in de vier richtingen Leiden, Leimuiden, Nieuwkoop en Reeuwijk. Ieder jaar weten de mensen van de Routecommissie weer schitterende wegen te vinden door ons mooie Groene Hart.

 • De LAURARIT Draagspeld

  Wie wel eens kijkt op rommelmarkten in een doos vol met medailles of de vele internet-plaatsen bezoekt, waar medailles en onderscheidingen worden aangeboden zal wellicht kunnen stuiten op een opengewerkte draagspeld waarop de stadswapens van Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Leiden en Alphen aan den Rijn staan afgebeeld en in het midden staat het woord LAURARIT, dat wellicht doet denken aan het woord lauweren-eren. Deze draagspeld is op speciaal verzoek ontworpen door Frans Smits sr. werkzaam bij het Ministerie van Oorlog in een baan waarin hij gevraagd en ongevraagd zijn talenten kon etaleren. Een voorbeeld van het hiervoor genoemde ongevraagde was de draagspeld voor de LAURA rit. Hij maakte een ontwerp voor het comité van de in 1947 opgerichte Alphense rijwielvierdaagse “LAURA” en doet zijn best om deze draagspeld op het uniform van de militair geautoriseerd te krijgen.

  Autorisatie van dragen op het uniform

  Op 14 februari 1948 schrijft de heer Gastelaars als secretaris van het comité aan de LKOL Ebbink, hoofd van het Bureau A1 (het tegenwoordige afdeling decoratie beleid en onderscheidingen) dat: “…. er op 1, 2, 3, en 4 juni vier mooie fietstochten van ruim 100 kilometer worden gemaakt… Aan hen, die de prestatie ritten binnen de gestelde tijd volbrengen, zal een keurige – door Koninklijke Begeer te Voorschoten vervaardigde — onderscheiding worden uitgereikt. “ De heer Gastelaars vervolgt zijn brief verder, waarschijnlijk na onder de indruk te zijn geweest van de grote aanwezigheid van militaire wandelaars te Nijmegen, met: “Aangezien het Comité het zeer op prijs zou stellen als ook militairen tot de deelnemers zouden behoren en er zeer mee vereerd zou zijn als de onderscheiding op het uniform gedragen zou mogen worden, hebben wij met het ontwerpen daarvan rekening gehouden met de tegenwoordig in de decoratiecommissie gehuldigde opvatting omtrent sportdecoraties en hebben wij ons laten adviseren door de heer F.J.H.Th. Smits, Hoofdtekenaar aan het Departement. Deze heeft voor ons een prachtige draagspeld ontworpen (zie onderstaande voorbeelden) zodat wij hopen dat door dit deskundig ontwerp de kans bestaat dat de speld in de toekomst officieel erkend wordt en gedragen mag worden.” Deze brief wordt persoonlijk door de heer Smits, dezelfde dag nog afgeleverd bij de LKOL Ebbink. Op 19 februari geeft een lid van de Interdepartementale Commissie Inzake Dapperheidsonderscheidingen zijn positieve oordeel over het ontwerp van de draagspeld op de meegeleverde foto. Op 24 februari 1948 schrijft de LKOL Ebbink aan het Comité dat …..”de draagspeld inderdaad mag worden aangemerkt als een sierlijke en kunstzinnige sportdecoratie, die alle waardering verdient en deze dan ook van de zijde van de door U bedoelde decoratie-commissie heeft verkregen.” Ten aanzien van het dragen van de draagspeld op het uniform geeft de LKOL Ebbink het comité het navolgende ter overweging: “De autoriteiten zullen, naar ik vermoed, ernstig bezwaar maken tegen het dragen van het teken aan een lint, dus als de kruizen voor de vierdaagse afstandmarsen, zulks op grond van het feit dat het ongewenst is om aan de toch al lange reeks van onderscheidingstekenen welke op het uniform gedragen mogen worden nog nieuwe toe te voegen. Blijft dan de mogelijkheid om het teken te dragen zoals dit thans mag geschieden met de 24 uurs prestatie rit.” De LKOL Ebbink geeft nog aan dat hij gaarne bereid is zich hiervoor in te zetten, maar dan moet het aantal militaire deelnemers wel zodanig zijn dat dit de moeite loont. Ook zullen de prestaties van de militairen duidelijk moeten zijn geleverd. En waarschijnlijk heeft het hieraan ontbroken, want de draagspeld is zover ik na kan gaan, niet op het militaire uniform geautoriseerd om te dragen. Ook in de defensiebladen uit 1948 heb ik niets kunnen vinden dat verwijst maar LAURA rit. Maar dat neemt niet weg dat de LAURA rit de oudste fietsvierdaagse is die Nederland rijk is, en waarvoor een prachtige draagspeld werd verstrekt aan hen die de rit hebben voltooid.

  Artikel is in aangepaste versie overgenomen van Bert Keers waarvoor onze dank.